Alla nyheter

Delphi rådgivare till ägarna av Zetup AB i samband med transaktion inom IT-sektorn

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Zetup AB vid ingåendet av avtal om att sälja aktierna i bolaget till FSN Capital V.

Zetup AB är ett svenskt IT-bolag vars mål är att effektivisera sina kunders IT-miljö. Zetup AB omsätter ca 130 miljoner kronor med ca 100 anställda. I samband med förvärvet av Zetup AB har FSN Capital även ingått avtal om att förvärva Office IT-Partner och Dicom med målsättningen att bilda en koncern och bli en nordisk marknadsledare inom IT-infrastruktur, molntjänster och digitalisering.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och beräknas slutföras i slutet av juni månad.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner, ansvarig partner, Andréas Joersjö samt Therese Virgin.