Alla nyheter

Delphi rådgivare till Rantalainen vid dess förvärv av Win-Win Ekonomi

Rantalainen har förvärvat Win-Win Ekonomi AB från dess grundare. Grundarna blir i samband med förvärvet delägare i Rantalainen och kommer att fortsätta driva Win-Win Ekonomi i Sverige.

Win-Win Ekonomi är en av Sveriges ledande redovisningsbyråer. Genom modern teknologi kombinerad med hög personlig service hjälper Win-Win Ekonomi till med att lösa sina kunders problem och utveckla deras verksamheter.

Rantalainen är den största inhemska redovisningsbyrån i Finland och erbjuder omfattande och moderna tjänster inom ekonomiförvaltning till företag, samfund och organisationer av alla storlekar.

Delphi biträder Rantalainen med ett team bestående av Michael Juhlin, Anna Bjurell, Emmy Falk, Adam Odmark, Fredrik Nykvist, Ellen Karp Jakobsson, Berndt Pettersson och Emelie Piironen.