Alla nyheter

Delphi rådgivare till Serneke vid förvärv av byggrätter

Advokatfirman Delphi har biträtt Serneke Group AB (publ) vid ett förvärv av byggrätter i Södra Veddesta i Järfälla kommun. Serneke köper tillbaka 55 000 kvadratmeter byggrätter från fastighetskoncernen Balder till en köpeskilling om 160 MSEK.

Industriområdet Södra Veddesta är under omvandling att bli ett modernt bostads- och serviceområde vid namn Barkarby City. Serneke har markanvisning i området för utveckling av sex kvarter, med byggrätter om totalt cirka 150 000 kvadratmeter.

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolaget ingår i Doxa-koncernen.

Delphis team bestod av Christoffer Mangelus, Emelie Olsson och Oscar Friedrich.