Alla nyheter

Delphi rådgivare till Winningfastigheter vid förvärv

Advokatfirman Delphi har biträtt fastighetsbolaget Winningfastigheter AB vid deras förvärv av RW Sågen AB (under namnändring till Winning Sågen 2 AB) och därigenom fastigheten Malmö Sågen 2, på Drottningtorget i Malmö, från RW Förvaltningsfastigheter AB.

Winningfastigheter AB, med huvudkontor vid Stortorget i Malmö, förvärvar, förvaltar, förädlar och avyttra fastigheter.

Delphis team bestod av Sven Lindblom och Erik Johansson.