Alla nyheter

Försäljning online – detta behöver du tänka på så du undviker juridiska minor

I Coronatider när den fysiska handeln sviker ställer allt fler företag om till att sälja online och via e-handel. Vid en sådan omställning finns det flera juridiska frågor att tänka på. Detta gäller i än högre grad om ni ska lansera i flera länder.

Nedan sammanfattar våra experter inom e-handel Agnes Hammarstrand och Anna Ersson några viktiga saker ni som ska påbörja eller växla upp er försäljning online behöver tänka på.

 

Har ni rätt att sälja och marknadsföra online – har ni rätt avtal?

Inledningsvis är det givetvis viktigt att säkerställa att ni inte har några legala hinder eller hinder i distributions- eller återförsäljaravtal som begränsar era möjligheter att sälja online. Typiskt sätt är det svårt att i avtal hindra försäljning online inom EU av produkter som en gång satts på marknaden inom EU, men vissa begränsningar mot aktiv marknadsföring kan finnas.

Vidare behöver ni ha koll på att era IT-avtal och avtal med plattformsleverantörer inte begränsar er.

Köpvillkor

Vid försäljning online är det viktigare än någonsin att företaget har korrekta villkor för köpet.

Att saker som leveranstid, fel och förseningar behöver regleras i köpvillkoren är självklart för många. Om ni säljer till konsumenter finns tvingande regler om ångerrätt som ni behöver informera om. Om ni inte informerar på ett korrekt sätt blir konsekvensen att konsumenten får upp till ett års ångerrätt med rätt till full återbetalning trots att varan är använd. Det är också viktigt att ni informerar om konsumentens rätt att klaga, till exempel hänvisar till EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Det finns dock fler saker som är viktiga att skriva i villkoren. Säljer ni till företag (B2B) är det bland annat viktigt ni funderar över vilket ansvar ni vill ta, reklamationstider och frister. Ta hjälp av en advokat så du inte missar något viktigt.

När köpvillkoren är korrekt skrivna ska ni säkerställa att dessa blir bindande för kunden vid ett köp, till exempel genom en tydlig hänvisning till villkoren i checkouten.

Personuppgifter och GDPR

När ni samlar in personuppgifter på sajten, till exempel när någon genomför ett köp eller blir prenumerant på era nyhetsbrev, behöver ni informera om er personuppgiftsbehandling enligt reglerna i GDPR. Säkerställ därför att ni har en korrekt personuppgiftspolicy samt att ni inhämtar eventuella samtycken. Missar att informera korrekt kan konsekvensen bli att ni inte kan göra det ni vill med uppgifterna utan att bryta mot GDPR. Genom smarta och kommersiella lösningar ökar däremot värdet på er kunddatabas.

Cookies

För att kunna placera cookies och använda annan teknik som möjliggör till exempel retargeting och analys krävs som regel samtycke samt att ni lämnar korrekt information. Säkerställ därför att ni inhämtar samtycken på rätt sätt samt att ni lämnar korrekt information både i er cookie-banner och i er utökade cookieinformation.

Information på sajten – gör en juridisk granskning

Oavsett om ni säljer till konsumenter eller företag finns ett flertal krav på information som måste finnas på sajten. Ni måste till exempel lämna viss information om ert företag och de betalningsalternativ som ni erbjuder. Det finns även regler om vilken information som ska lämnas vid respektive produkt på sajten.

Beställningsprocess och checkout

Det finns juridiska krav på hur en beställningsprocess och checkout ska se ut och hur den tekniskt ska fungera. Det är ni som e-handlare som ansvarar för att uppfylla kraven – inte plattformsleverantören. Tänk även på att ni behöver uppfylla krav som finns efter köpet, till exempel genom att skicka en orderbekräftelse med korrekt information.

Hur kan Delphi bistå?

Vi på Delphi är experter inom e-handel och bistår med juridiken vid e-handel, inte minst vid internationell lansering. Viktigt är att ni inte påbörjar översättning eller lokalisering av sajt till andra länder innan ni stämt av juridiken.

  • Uppstartsmöte och strategisk rådgivning.
  • Juridisk granskning av sajt
  • Utbildning
  • Översyn eller uppdatering av köpvillkor
  • Personuppgiftspolicy
  • Rådgivning om digital marknadsföring och
  • Cookiepolicy
  • Övriga frågor, såsom avtal, krediter och immaterialrättsliga frågor

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Relaterat innehåll