Alla nyheter

Delphi rådgivare till Train Alliance AB (publ) vid förvärv av Tillberga Utvecklings AB

Advokatfirman Delphi har biträtt Train Alliance AB (publ) i samband med ett förvärv av 100 procent av aktierna i Tillberga Utvecklings AB och ytterligare förvärv av 15 procent av aktierna i Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB. Säljare var Sädesärlan Fastighets Aktiebolag.

Tillberga Utvecklings AB äger fastigheten Västerås Hedensberg 7:52. Train Alliance har för avsikt att arbeta för att få delar av fastigheten redo för järnväg inom tio år. Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB äger fastigheterna Sigtuna, Norrsunda-Krogsta 16:1 och 16:3. Genom förvärvet erhåller Train Alliance ytterligare 15 procent av de totala aktierna i respektive bolag, vilket ger Train Alliance ett totalt ägande om 45 procent i respektive bolag.

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

Delphis team bestod av Andreas Wirén, Nina Tour, Fredrik Nykvist och Matilda Karlsson.