Alla nyheter

Delphi biträder Euroforest AB vid försäljningen av cirka 15 000 hektar skog i Litauen

Euroforest AB (publ) har överlåtit sin portfölj av skogsfastighetsbolag i Litauen till ett konsortium under ledning av Dasos Capital i Finland. Portföljen innefattar totalt cirka 15 000 hektar skog och är därmed enligt uppgift den största privatägda skogsegendomen i Litauen.

Ansvarig partner för Delphi var Göran M. Karlsson som bistod med rådgivning i Sverige. Ärendet genomfördes i samarbete med litauiska kollegor på advokatbyrån Ellex Valiunas.