Alla nyheter

Delphi biträder det av FAM och Peab samägda bolaget Acturum vid avyttring av AstraZenecas gamla forskningsanläggning i Södertälje

Delphi har biträtt Acturum, ett bolag som samägs av FAM (Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag) och Peab, vid avyttring av en fastighetsportfölj i Södertälje.

Portföljen består av AstraZenecas gamla forskningsanläggning i Södertälje som utvecklats av Acturum sedan 2013. En av köparna är Offentlig Hus, som förvärvar en fastighet med uthyrningsbar yta om 32 000 kvm med bl.a. KTH och Södertälje kommun som hyresgäster till ett underliggande fastighetsvärde om 715 mkr. Den andra köparen är Fastator som förvärvar kontors- och forskningslokaler med en uthyrningsbar yta om 49 000 kvm med bl.a. Scania som hyresgäst till en preliminär grundköpeskilling om 300 mkr.

Delphis team bestod av Nina Persson (partner), Hannah Gröndahl, Sophie Leifland och Fredrik Nykvist.