Alla nyheter

Delphi biträder Veidekke Bostad vid etableringen av ny affärsenhet inom Veidekke

Delphi har biträtt Veidekke Bostad vid bildandet av ett joint venture tillsammans med STOS Fastigheter, vilket kommer drivas genom bolaget Veidekke Kommersiellt AB. Bolaget kommer bli en egen affärsenhet inom Veidekke. Verksamheten kommer bestå i utveckling av kontor, samhällsfastigheter och hotell med särskilt fokus på storstadsregionerna.

Delphis team bestod av Per Berglöf, Nina Persson och Dahae Roland.

Mer information finns i Veidekkes pressmeddelande.