Alla publikationer

Equal Gender Pay booklet, World Services Group 2019

Magnus Berterud och Emmy Falck har författat Sveriges avsnitt i World Services Groups booklet ”Equal Gender Pay”. Tillsammans med jurister från advokatbyråer i 19 andra europeiska länder tar de upp siffror, trender och hur regelverken ser ut beträffande jämställda löner i de olika länderna.

Läs hela häftet via länken nedan.

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud

Emmy Falck

Senior Associate

Stockholm

Emmy Falck

Relaterat innehåll