Alla publikationer

Initial rättslig analys från EDPB och EDPS av Cloud Acts effekt på GDPR

I det senaste numret av tidskriften Lov&Data (nr. 139, häfte 3/2019) har senior associate Rebecka Harding skrivit om EDPB och EDPS initiala rättsliga analys av Cloud Acts effekt på GDPR.

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding