Alla publikationer

Påverkar GDPR er möjlighet till framgång i rättsliga tvister?

Marita Gröndahl, Counsel på Delphi, skriver om hur GDPR kan påverka bevisning vid rättsliga tvister.

Artikeln är skriven av Counsel/Advokat Marita Gröndahl. Läs hela artikeln via länk till PDF.