Alla publikationer

Gäller AB 04 trots att parterna inte har avtalat om det?

I ett färskt avgörande har Högsta domstolen slagit fast att standardavtalet NSAB 2015 utgör handelsbruk inom speditionsoch logistikbranschen, vilket innebär att det standardavtalet är tillämpligt trots att parterna inte har avtalat om det. I en artikel från Byggfakta skriver Johan Lundgren om motsvarande gäller för standardavtalen inom byggsektorn.

Läs hela artikeln från Byggfakta här.


Relaterat innehåll