Alla publikationer

Att vara eller inte vara självständig – det är frågan

Här kan du läsa vår advokat Christian Härdgårds och vår associate My Bechers referat av en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar bedömningen av en upphandlingsskadeavgifts storlek samt definitionen av en upphandlande myndighet.