Alla publikationer

Ansvarstagande=ansvar

Det har på senare tid kommit flera avgöranden gällande talerätten vid upphandlingsmål. Dessa mål har ytterligare förtydligat hur talerätten ska bedömas vid olika situationer. Tomas Eliasson och Christian Härdgård, Delphi, reder ut vad som gäller.