Alla publikationer

Den nya konkurrensskadelagen – möjlighet till skadestånd vid karteller m.m

EU-direktivet om konkurrensrättsligt skadestånd (2014/104/EU) har implementerats genom konkurrensskadelagen (2016:964), vilken trädde i kraft den 27 december 2016. Partner Elisabeth Eklund beskriver konkurrensskadelagen i dess huvuddrag och redogör för reglerna som syftar till att öka möjligheterna till konkurrensrättsliga skadestånd

Föregående inlägg

Nästa inlägg