Alla publikationer

Avsteg från AB 04 och ABT 06

Under 2016 gjordes en studie avseende vilka avsteg från entreprenadbranschens allmänna bestämmelser som vanligtvis görs, varför avsteg görs och vad effekten blir. Slutsatsen – avsteg tycks sällan vara lönsamma. Partner Oskar Frankki sammanfattar studien