Alla publikationer

Dags att bli compliant!, oktober 2015

Partner Peter Nordbeck och associate Ulrika Block skriver om det högaktuella ämnet personlig integritet inom EU och arbetet med att anpassa de existerande reglerna till den tekniska utvecklingen. Arbetet med den nya dataskyddsförordningen har dragit ut på tiden men har nu gått in i en spännande fas i och med att de så kallade trialogförhandlingarna mellan Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet kom igång innan sommaren.