Alla publikationer

Ett mer ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolagslagen, september 2015

Advokat Therese Jönsson skriver om de föreslagna ändringarna avseende minoritetsskyddsreglerna i aktiebolagslagen (2005:551). Förhoppningen och syftet med ändringarna är att uppnå ett mer ändamålsenligt minoritetsskydd som minskar möjligheterna till missbruk.