Alla publikationer

EU-kommissionen utdömde rekordböter på 2,9 miljarder euro för lastbilskartell

EU-kommissionen beslutade den 19 juli i år att ålägga fyra lastbilstillverkare att betala böter om 2,9 miljarder euro (motsvarande ca 28 miljarder kronor), vilket är det högsta bötesbelopp som Kommissionen någonsin har dömt ut för en kartell. Partner Elisabeth Eklund och advokat Nafsika Karavida redogör för hur Kommissionen resonerat kring det höga beloppet samt vad som gäller för att företag ska tilldelas immunitet.