Alla publikationer

EU:s statsstödsregler innebär att företag inte kan förlita sig på förmånliga skatteupplägg – mångmiljardkrav mot Apple

Under de senaste åren har EU-kommissionen fokuserat på att granska hur EU:s medlemsstater väljer att beskatta multinationella koncerner utifrån ett statsstödsrättsligt perspektiv. Partner Elisabeth Eklund redogör här för riskerna för medlemsstaterna respektive företagen.