Alla publikationer

Höjda gränsvärden för direktupphandling, juni 2014

Advokat Linda Dahlström redogör för att beloppsgränserna för direktupphandling, d.v.s upphandlingar utan krav på anbud i viss form, höjs från och den 1 juli 2014.