Alla publikationer

Försök till samsyn på buller mellan plan- och bygglagen och miljöbalken, del 2, juni 2014

Partner Erica Nobel och advokat Mikael Svegland redogör för proposition 2013/14:128 som handlar om samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan-och bygglagen.