Alla publikationer

Ökade möjligheter att kräva skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser inom EU – hot eller möjligheter för ditt företag?, juni 2014

Partner Elisabeth Eklund och associate Oscar Jansson skriver om det nya skadeståndsdirektivet för konkurrensrättsliga överträdelser.