Alla publikationer

Lägre avgifter för vidareutnyttjande av offentlig information – PSI-direktivet och Konkurrensverkets undersökningar, september 2012