Alla publikationer

Minskar antalet ansökningar om överprövning?, Upphandling24, december 2014

Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg om en minskning av antalet ansökningar om överprövning.