Alla publikationer

Proportionalitet och fråga om skada, Upphandling24, december 2014

Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg analyserar den nya domen från Kammarrätten i Stockholm som rör frågan om proportionalitetsbedömning av tekniska specifikationer.