Alla publikationer

Nya regler för prissättning och tillhandahållande av läkemedel föreslås i Wallströms utredning, SOU 2012:75, december 2012