Alla publikationer

Marknadsdomstolen förbjuder KIA:s krav på originalservice för att nybilsgarantin ska gälla – nu är det fritt att serva bilen på valfri verkstad, december 2012