Alla publikationer

Nya sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet, september 2014

Partner Leif Ramberg och associate Eva Folkow skriver om det delvis nya påföljdssystem som har införts på arbetsmiljöområdet. Flera bestämmelser som tidigare var straffbelagda, är nu istället belagda med sanktionsavgift. Det högsta beloppet för avgiften har höjts från 100 000 kronor till 1 000 000 kronor.