Alla publikationer

Öppna dina ögon för medling i affärstvister, september 2014

Advokat Lisa af Burén och associate Sofie Haggård Larsson ger en inblick i olika medlingsmöjligheter för affärstvister och ställer sig frågan varför inte medling används i större utsträckning i Sverige.