Alla publikationer

Västlänken och andra störande arbeten, Fastighetsfakta nr 4, december 2017

Göteborg står inför ett stort infrastrukturprojekt – byggnationen av den järnvägstunnel som kallas Västlänken. Byggnationen, som beräknas pågå i 8-10 år, kommer att innebära en hel del störningar för boende och arbetande i närheten av tunnelns sträckning.

Artikeln är skriven av Associate Anton Melander.