Alla publikationer

ÄTA-bestämmelser och ändringar i kontrakt krockar, Upphandling24, november 2017

Ett område inom vilket ändringsbestämmelserna i LOU/LUF har kommit att diskuterats flitigt är entreprenadrätten och då hur dessa nya bestämmelser förhåller sig till bestämmelserna om ÄTA i entreprenadkontrakt, skriver Christian Härdgård och Martin Bogg, Delphi.

Läs hela artikeln nedan