Alla publikationer

Orimliga utredningskrav vid tillståndsprövningar?, Stenkoll nr 3 2017

En huvudregel vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken är att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska visa att de så kallade hänsynsreglerna iakttas. Detta innebär att verksamhetsutövaren ska visa att den planerade verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Artikeln är skriven av Senior Associate / Advokat Christian Härdgård