Tech Blog

Christine hälsar välkommen

Av Christine Storr (Kirchberger)

Mitt namn är Christine Kirchberger och jag är doktorand och lärare inom rättsinformatikpå Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om rättsinformation som verktyg, med fokus på sambandet mellan sökteknologi, rättskälleläran och användare. Som lärare undervisar jag både om informationssökning och inom IT-rätt. Ämnen som jag är intresserad av inkluderar e-handel, immaterialrätt, och integritetsskydd. Jag skriver artiklarblogginlägg och är redaktör och medförfattare till boken Cyber Law in Sweden. Jag finns online på iinek.net, bloggar på iinek.wordpress.com, twittrar som @iinek och är en av legalgeekgirls.

Temat personlig integritet har blivit allt viktigare de senaste åren, speciellt i samband med e-handel, sociala medier och smarta telefoner. EU:s nya dataskyddsreglering kommer att utforma skyddet av den personliga integriteten, både från ett juridiskt och ett praktiskt perspektiv. EU:s lagstiftningsprocess är dock svår att överblicka och omfattar många olika aktörer som diskuterar mycket konkreta frågeställningar. Min förhoppning är att denna blogg både kan bidra till en diskussion om personlig integritet från olika perspektiv och till att öka insynen i EU:s lagstiftningsprocess.

En stor risk med lagstiftning eller rättstillämpning idag – utifrån ett rättsinformatiskt perspektiv – är att ta för stort sikte på en viss teknik och därmed negligera det långsiktiga perspektivet. En stor utmaning med det ursprungliga dataskyddsdirektivet var just dess fokus på stora datasystem som främst fanns hos myndigheter och företag på den tiden. Direktivet tog dock inte hänsyn till den digitala livsstilen som utvecklades några år efter att direktivet trädde i kraft. Internet, smarta telefoner och sociala medier var inte på dagordningen när direktivet antogs 1995 men är en del av vardagen för nästan alla människor idag, i vart fall inom EU. Det återstår att se hur EU planerar att reglera en främst teknisk utveckling denna gång och bloggen ska både bevaka utvecklingen av och visa möjliga utmaningar med dagens förslag.

Hoppas ni tycker att inläggen är intressanta och att vi ses här snart igen!

Kommentarer är alltid välkomna!

/ Christine Kirchberger