Tech Blog

Dataskyddsreformen: det tyska perspektivet

Av Christine Storr (Kirchberger)

Eftersom dataskyddsreformen egentligen ligger hos Rådet just nu, kan det vara intressant att se hur situationen ser ut i andra EU medlemsländer. Den tyska IT-nyhetssajten heise online rapporterade nyligen att den tyska regeringen vill avvakta med ett godkännande av förslaget. Enligt den tyska statssekreteraren Günter Krings fanns fortfarande flera frågor obesvarade i förslaget till förordning, t.ex. i samband med big data och internet of things, även om förslaget innehåller många goda ansatser. Vid den senaste dataskyddsskongressen i Berlin sa Krings att man vill ha en reform som varar längre än tio år. Förordningen måste vara anpassad till nätet och samhället, vilket betyder att både yttrandefriheten och långtgående dataskydd måste säkerställas. Eftersom det handlar om en förordning kan medlemsstaterna inte förväntas kunna fylla några luckor i efterhand.

Redan i december 2013 påstods i den tyska tidningen der Spiegel att Tyskland försökte bromsa reformen i Rådet. Trots att den tyska regeringen har dementerad detta, uttrycktes i der Spiegel att interna dokument visar att Tyskland vill undanta den offentliga sektorn från förordningen, att de är emot böter för myndigheter och anser att dataportabilitet leder till för hög administrativ börda för personuppgiftsansvariga. Enligt der Spiegel delar Tyskland sin åsikt angående data portabilitet med Storbritannien, Danmark och Sverige.

Hela ”Heise online-artikeln” finns att läsa här (på tyska), ”Spiegel-artikeln” finns att läsa (på tyska) här.