Tech Blog

Delphipodden – Digital Markets Act

Nytt avsnitt ute! Denna gång diskuterar vi den nya EU-förordningen Digital Markets Act. Vad är Digital Markets Act och vilka aktörer träffas av förordningen? Vad är skillnaden mellan artikel 102 om missbruk av dominerade ställning i EUF-fördraget och Digital Markets Act? Hur utses så kallade grindvakter och vilka skyldigheter har dem enligt förordningen? I poddavsnittet svarar vi på dessa frågor och många fler!

Här kan du hitta fler avsnitt av Delphipodden.