Tech Blog

Nytt informationsblad från Datainspektionen om molntjänster & PUL

Datainspektionen har publicerat ett nytt informationsblad på temat ”molntjänster och PUL”, denna gång med fokus kring användning av molntjänster i skolverksamhet: ”Personuppgifter och molntjänster i skolan”. Barns personuppgifter måste hanteras med försiktighet och i skolverksamhet är det därför särskilt viktigt att se till så att elevernas personliga integritet skyddas om deras personuppgifter behandlas på internet, såsom via en molntjänst. I skolverksamhet är det i regel skolans huvudman som är personuppgiftsansvarig för all hantering av personuppgifter på skolan. För kommunala skolor innebär detta att den ansvariga nämnden är personuppgiftsansvarig och för friskolor är det styrelsen eller motsvarande ledande organ. Aktuellt informationsblad från Datainspektionen vänder sig därför främst just till skolhuvudmän, skolledare och lärare och uppges vara tänkt som ett komplement till Datainspektionens tidigare informationsblad ”Molntjänster och personuppgiftslagen”.

I informationsbladet besvaras bland annat frågan om vem som är ansvarig för att personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt i en molntjänst inom en skolverksamhet och vem som är behörig att teckna avtal med en molntjänstleverantör. Förutom detta ges även ett flertal tips om vilka instruktioner som det är viktigt att den personuppgiftsansvarige inom en skolverksamhet tar fram till skolans lärare och elever. Enligt Datainspektionen är det viktigt att personuppgiftsansvarig (skolans huvudman) tar fram instruktioner om:

  • vem som är behörig att teckna bindande avtal för huvudmannens räkning,
  • vilka personuppgifter som får hanteras i en molntjänst,
  • hur personuppgifter får hanteras i en molntjänst,
  • vad som gäller vid publicering av film och bilder på enskilda,
  • om, och i så fall hur, en molntjänst som tillhandahålls via huvudmannen får användas av lärare och elever för privat bruk, samt
  • vilka konsekvenser användning i strid med instruktionerna kan medföra.

För dig som är intresserad av att veta mer om molntjänster (Cloud Computing) vill vi passa på att tipsa dig om ett av Delphis kommande seminarier. Delphis sourcinggrupp genomför fyra seminarier om sourcing – ett av dem på temat ”Cloud Computing”. Mer information finns här -> Hoppas vi ses den 17 september 2014!