Tech Blog

Ökad oro för försening av dataskyddsförordningen

vårt senaste inlägg förra veckan tog vi upp att one stop shop-regleringen tillfälligt stoppas i Rådet. Vi nämnde även kort att Viviane Reding särskilt uttryckt kritik mot hanteringen inom Rådet. Reding är särskilt kritisk mot att hanteringen innebär ett steg tillbaka istället för, som önskat, ett steg framåt mot ett antagande av förordningen. Som en följd av justitieministrarnas möte den 6 december, Viviane Redings kritik och vissa övriga uttalanden från EU:s dataskyddsmyndigheter kan en ökad oro märkas för att förordningen inte kommer att kunna antas enligt plan våren 2014 (före EU-valet i maj). Den oklara tidsplanen för förordningens ikraftträdande väcker givetvis även viss irritation, särskilt kring det faktum att EU:s lagstiftande organ ännu inte lyckats enas om ett slutligt gemensamt förslag.

Se exempelvis den här artikeln som publicerades i Computer Sweden i morse.