Tech Blog

Sanktionsavgift mot Tiktok för bristande behandling av barns personuppgifter

Under 2021 inledde Irlands dataskyddsmyndighet (DPC) en granskning av Tiktok Technology Limited (Tiktok). I likhet med andra teknikjättar som Facebook och Google har Tiktok, som ägs av kinesiska Bytedance, ett datacenter för europeiska användare på Irland. DPC:s granskning tog sikte på Tiktoks metoder för åldersverifiering för att förhindra att barn under 13 år skapar ett konto, samt hur plattformen behandlade minderåriga användares personuppgifter.

Sedan samförstånd om de invändningar som övriga nationella dataskyddsmyndigheter lämnat in inte kunde uppnås hänfördes tvisten till den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Den 4 augusti i år meddelade EDPB i ett pressmeddelande att ett bindande beslut hade nåtts.

Detta är inte första gången Tiktok är i blåsväder för behandlingen av minderårigas personuppgifter. År 2021 utfärdade den nederländska dataskyddsmyndigheten en sanktionsavgift mot Tiktok för att inte ha tillhandahållit adekvat information om hur plattformen samlar in, behandlar och använder personuppgifter. På grund av att informationen enbart gavs på engelska, men inte på nederländska, ansågs minderåriga Tiktok-användare därför inte tillräckligt informerade om plattformens personuppgiftsbehandling.

Tidigare i år fälldes Tiktok även av den brittiska motsvarigheten till Integritetsskyddsmyndigheten. Enligt den brittiska dataskyddsmyndigheten hade Tiktok inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att barn under 13 år skapade ett konto på plattformen eller för att rensa bort befintliga konton som tillhörde barn under 13 år. Detta trots att brittisk lag kräver vårdnadshavares samtycke vid insamlandet av barns personuppgifter. Dessutom framgår det av Tiktoks användarvillkor att barn under 13 år inte får skapa ett konto.

Det närmare innehållet i EDPB:s beslut offentliggörs först efter att DPC har meddelat slutligt beslut om sanktionsavgiften. Beslutet ska meddelas inom en månad från och med 4 augusti.

Klart är dock att Tiktok samma dag som tvisten avslutades lanserade ett antal nya funktioner för europeiska användare i syfte att leva upp till kraven enligt Digital Services Act som delvis trädde i kraft 25 augusti. Tiktok är klassificerad av EU-kommissionen som en så kallad very large online platform (VLOP) och är därför skyldig att se över systemrisker och modereringsverktyg, bland annat i syfte att stärka skyddet för minderåriga. En av Tiktoks nya funktioner möjliggör för barn mellan 13 till 17 år att stänga av algoritmbaserade videorekommendationer och riktad reklam i applikationen.

 

Denna artikel är skriven av Associate Rebecka Undén.