Juridik för blockchain

Blockchainteknik och kryptovalutor håller på att förändra det finansiella landskapet i världen och utmanar traditionella strukturer även i andra branscher. Denna utmaning leder dock till många oklarheter och behovet för juridisk vägledning är stort.

Precis som AI har blockchain tagit världen med storm och har möjligheten förändra en mängd olika branscher från grunden. Den snabba utvecklingen i kombination med en avsaknad av specifik reglering gör att de juridiska frågeställningarna är centrala för samtliga aktörer som använder sig av tekniken.

Delphi följer utvecklingen av blockchainteknik och kryptovalutor noga, både ur ett transaktionsperspektiv såväl som utifrån ett mer compliancemässigt perspektiv såsom frågor om dataskydd och finansiell reglering och har rådgivit flera klienter i blockchainrelaterade frågor.

Möjligheterna och de potentiella användningsområdena för blockchain och liknande teknik är många. Delphis medarbetare sätter alltid affären och verksamheten i fokus då vi bistår klienter med såväl juridisk som strategisk rådgivning i blockchainrelaterade frågor.