Alla aktiviteter

Webinar: Schrems II – Kan personuppgifter fortfarande delas utanför EU och utländska leverantörer användas?

Schrems II innebär stora nyheter vad gäller möjligheterna att överföra personuppgifter utanför EU. Inte minst ställer domen till det för alla företag som använder utländska, t.ex. amerikanska, molntjänstleverantörer. En rekommendation finns nu också på plats från den Europeiska dataskyddsstyrelsen för att guida företag. För att följa Schrems II och rekommendationen krävs flera åtgärder från företag, myndigheter och kommuner.

Genom Schrems II ogiltigförklarades Privacy Shield och EU-domstolen tryckte på vikten av att bedöma möjligheterna att i mottagarlandet implementera standardavtalsklausulerna.

Under detta webinar redogör vi för domen, rekommendationen och deras konsekvenser i praktiken. Kan personuppgifter fortfarande delas inom en koncern utanför EU? Hur kan amerikanska IT-leverantörer användas? Vilka riskbedömningar behöver göras? Hur ska vi agera och hur gör andra?

Missa inte detta viktiga webinar om vad ni behöver göra för att följa GDPR även efter Schrems II. Föreläser gör våra experter Johan Engdahl och Agnes Hammarstrand.

Datum: 28 januari 2021
Tid: 08.00 – 09.00, frågor 09.00 – 09.15

Anmäl dig till webbinariet här


Relaterat innehåll