Alla aktiviteter

Webinar: Whistleblowing – nya krav på företag om whistleblowingsystem

2019 kom ett EU-direktiv enligt vilket både privata och offentliga arbetsgivare inom EU med 50 eller fler anställda får en skyldighet att inrätta whistleblowingsystem. Ett nytt svenskt lagförslag presenterades i juni 2020 för att genomföra EU-direktivet. Kravet på att införa ett whistleblowingsystem kommer att vara tvingande och införas stegvis under 2022 och 2023 beroende på bolagets storlek.

Webbinariet belyser whistleblowingsystem och kommer bl.a. besvara följande frågor;

  • Vilka nya krav kommer att ställas på svenska bolag vad gäller skyldigheten att inrätta whistleblowingsystem?
  • Hur bör whistleblowingsystem organiseras och hanteras?
  • Vad är viktigt att tänka på vid utredningar av whistleblowingärenden?

Föreläsare:
Rebecka Thörn – Partner/Advokat på Delphi, specialiserad på arbetsrätt och med mångårig erfarenhet som extern mottagare och utredare av whistleblowingärenden.
Karin Henriksson – Founding partner och Senior Advisor på WhistleB som tillhandhåller ett internetbaserat whistleblowingsystem.


Presentation


Relaterat innehåll