Alla aktiviteter

Webinar: GDPR: Nya standardavtalsklausuler

Möjligheterna att överföra personuppgifter utanför EU/EES är fortsatt den stora frågan inom dataskyddsområdet. Efter flera års arbete fastställde EU-kommissionen i våras nya standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter utanför EU/EES.

Under detta webinar redogör vi för hur standardavtalsklausulerna är tänkta att användas och vilka åtgärder ni behöver vidta med anledning av dessa nya standardavtalsklausuler.

Föreläser gör våra experter Johan Engdahl och Emilia Larson.

Anmäl dig till webbinariet här

Datum: 5 oktober
Tid: 08.00-09.00