Alla aktiviteter

Externt event: Statsstöd

Statligt stöd – när kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?

Arbetar du inom offentlig sektor och lämnar eller mottar stöd, eller i privat sektor och mottar stöd? I sådant fall är det viktigt att känna till statsstödsreglerna.

Under denna heldagskurs får du lära dig om vad som utgör statligt stöd, vilka undantagsmöjligheter som finns i form av gruppundantag, sektorspecifika regler och principen om marknadsekonomiska aktörer, med mera. Vi diskuterar även när och hur statliga stöd ska anmälas till EU-kommissionen av Näringsdepartementet och på vilket sätt den nyinrättade vägledningsfunktionen i statsstödsfrågor på Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa till. Upphandlingsmyndigheten redogör också för statsstödsfrågor som ställts samt informerar om olika statsstödsvägledningar som myndigheten lanserat. Vidare kommer det redogöras för när det är möjligt att ifrågasätta ett stöd till en konkurrent, hur återbetalning ska ske, vilka möjligheter/risker det finns för skadestånd, med mera. Under hela dagen finns möjlighet att ställa frågor och under dagens avslutande del kommer vi även att diskutera ett antal fiktiva case.

Kursen hålls den 13 oktober 2021. Föreläsare är Elisabeth Eklund, Partner / Advokat på Delphi, Fredrik Forsberg, Departementssekreterare på Näringsdepartementet, Annika Gullans Wiklund, Statsstödsspecialist på Upphandlingsmyndigheten samt gästföreläsare Christian Blume, Upphandlingsmyndigheten.

Anmäl dig till kursen här.

Datum: 13 oktober
Tid: 09.00-16.30