Alla aktiviteter

Webinar: Konkurrensrätt och statsstöd – viktigt att upprätthålla konkurrens även i kristider

Det är viktigt att komma ihåg att i en kris, som den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått som en följd av Covid-19, är det fortfarande lika viktigt att värna om en fungerande konkurrens till gagn för konsumenter. Kristider innebär inte att företag och offentliga aktörer kan agera hur som helst.

Både konkurrensregler och statsstödsregler bidrar till ökad konkurrens.

I detta webinar kommer advokaterna Elisabeth Eklund och Karin Roberts bland annat att beröra följande ämnen och redogöra för vad som gäller:

Förbudet mot karteller
Förbudet gäller även för ”kriskarteller”, det är inte ens i kristider som dessa tillåtet att samarbeta med konkurrenter med syfte eller effekt att försöka höja priser eller dela upp kunder.

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning
Även detta förbud, som träffar bl.a. överprissättning, gäller i kris.

Företagsförvärv
Kommissionen och andra nationella myndigheter har bett företag som ännu inte har anmält planerade förvärv att om möjligt vänta med detta tills vidare vilket kan påverka tidsplaner för planerade förvärv och joint ventures.

Statligt stöd
Vilka möjligheter finns för stat, kommuner och andra offentliga aktörer att ge stöd till Covid-19-drabbade företag och sektorer och vad är riskerna med otillåtet stöd?

Plats: Online
Datum:
Onsdag 8 april
Tid: 11:00 – 12:00

Se webinariet här.

Webinariet spelas in och alla anmälda kommer få en länk till inspelningen efter seminariets slut. Vi kommer att ha en chattfunktion för frågor, vilka vi kommer att besvara under webinariet eller efteråt på vår hemsida.

Välkomna!