Alla nyheter

Delphi biträder Momentum Group vid budpliktserbjudande från Nordstjernan

Advokatfirman Delphi biträder Momentum Group AB (publ) i samband med att Nordstjernan Aktiebolag den 5 november 2020 lämnade ett offentligt kontant budpliktserbjudade till aktieägarna i Momentum Group att överlåta samtliga sina aktier till Nordstjernan. Erbjudandet omfattar de onoterade A-aktier och B-aktier som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service, till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda.

Delphis team består av Mats Dahlberg, Jenny Lindén och Clara Jarbrand.