Alla nyheter

Delphi rådgivare till AddLife AB (publ) vid övertecknad företrädesemission om 500 MSEK

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife vid företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 15 februari 2019. Genom företrädesemissionen kommer AddLife att tillföras cirka 500 miljoner kronor.

Den slutliga sammanräkningen visar att 142 901 A-aktier och 3 357 585 B-aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 637 A-aktier och 24 636 B-aktier som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Intresset för företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev företrädesemissionen övertecknad med 68 procent.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science. De erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, främst inom sjukvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels- och livsmedelsindustrin. Koncernen utvecklar och förvärvar lönsamma bolag inom utvalda nischområden i marknadssegmenten diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys samt medicinteknik.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg, biträdd av Matilda Karlsson, Emil Blomqvist och Fredrik Nykvist. För mer information, se AddLifes pressmeddelande: www.add.life.