Alla nyheter

Delphi företräder Candidator DGC och EQT vid förvärv av iSMoTec

EQTs portföljbolag, Candidator DGC, har förvärvat IT-konsultbolaget iSMoTec med verksamhet i flertalet svenska städer. Candidator DGC, är ett framgångsrikt företag inom IT-drift som bildades i april 2018 genom en sammanslagning av Candidator och DGC IT Services. Den nya koncernen besitter en bredd som spänner över kundanpassade IT-drifttjänster till kompletta outsourcingtjänster på den svenska och nordiska marknaden.

iSMoTec grundades 2006 och är idag 25 medarbetare, omsätter cirka 45 mkr per år och har verksamhet i Karlstad, Linköping och Göteborg. iSMoTec bedriver konsultverksamhet som innefattar försäljning av tjänster och specialistkunskap inom affärs- och operativsystemen M3, IBM Power Hosting och Microsoft Server samt övrig IT-integration.

Delphis team består av David Aversten, Rickard Isacson, Dahae Roland, Emmy Falck, Therese Virgin och Christoffer Malmström.