Alla nyheter

Delphi rådgivare till Akelius vid uppdatering av dess EMTN-program om 3 miljarder euro

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Akelius Residential Property AB (publ) (”Akelius”) vid uppdatering av dess EMTN-program, varigenom programmets rambelopp utökas med 500 miljoner euro till sammanlagt 3 miljarder euro. Uppdateringen innefattar även tillträde till EMTN-programmet av ett holländskt dotterbolag till Akelius som emittent och att Akelius garanterar de instrument som emitteras av det holländska dotterbolaget enligt programmet.

Akelius är ett av Europas största fastighetsbolag och äger 45,000 hyreslägenheter i storstäder som New York, Boston, Toronto, Paris, London, Berlin, Köpenhamn och Stockholm.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Berndt Pettersson och Emil Blomqvist.